17 książek - lista pozycji

Nadrzędna kategoria: 2014
Kategoria: 17 książek mówionych

Nazwa projektu: "Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 17 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym"

W ramach projektu zostały nagrane następujące pozycje książkowe:

Projekt jest realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.